"Токуда Здравно Застраховане" ЕАД е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на здравното застраховане с Решение № 609-ОЗ/02.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор.
Компанията предлага застраховка "Заболяване" и застраховка "Злополука".
Приоритет на "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД са:
     -  бързо и качествено обслужване на клиентите;
     -  гарантиран достъп до високо качество на медицински услуги.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ЗАСТРАХОВКИ :
     -  24-часово обслужване, включително в празнични и почивни дни;
     -  Оказване на неотложна помощ;
     -  Своевременната диагностика и лечение в извънболнични условия;  
     -  Ползване на здравни услуги срещу представяне на персонална здравна карта без заплащане;
     -  Ползват се с предимство уникалната база на "Токуда Болница София" и ДКЦ "Токуда "
     -  Координатори  консултират застрахованите лица при необходимост от съвет или съдействие;  
     -  Възможности за разсрочено плащане на премията, без оскъпяване;
     -  Комплексна защита при злополука;

Покритията по предлаганите застраховки са насочени към всички български граждани, временно и постоянно пребиваващи чужденци.
 


ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Начало          За нас          Продукти          Партньори          Контакти          Документи          Новини


En
Вашето здраве е нашия успех
Copyright (C) 2014  Tokuda Health Insurance All Right Reserved.

Уважаеми Клиенти и Партньори, от името на ръководството на ЗД „Съгласие“ АД, Ви уведомяваме, че офиса сменя местонахождението си считано от 22.10.2018 г. Новият адрес на дружеството е: гр. София 1309, бул. „Тодор Александров“ № 117.